Legal Power

Novinky

Kontakt

Kontakt

Prevádzkovateľ:

Názov firmy: Peter Gregor – Travertin
Ulica, číslo: Nová Lesná 468
PSČ, Mesto: 059 86 Nová Lesná

Email: legalpower@legalpower.sk
Telefón: 0948 901 192

IČO: 40602303
IčDPH: SK1070602148

Obvodný úrad Poprad
Číslo živnostenského registra: 706-16900

Bankové spojenie: IBAN : SK23 1100 0000 0026 2638 1887       BIC (SWIFT) : TATRSKBX

Orgán dozoru a dohľadu

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597

fax č.: 051/ 7721 59

e-mail: pr@soi.sk